2021-05-31 Finansiella nyheter

Återköp av aktier i Alfa Laval under vecka 21, 2021

Under perioden 24 maj – 28 maj 2021 har Alfa Laval AB (publ) (LEI-kod: 549300UCKT2UK88AG251) återköpt sammanlagt 125 500 egna aktier (ISIN: SE0000695876) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa optimerad kapitalstruktur.

Återköpen  är en del av det återköpsprogram om SEK 2 miljarder som Alfa Laval tillkännagav den 27 april 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2021 – 25 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).Aktier i Alfa Laval har återköpts enligt följande:


Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2021-05-24 21 500 299,6108 6 441 632,20
2021-05-25 28 000 301,6340 8 445 752,00
2021-05-26 33 000 301,7038 9 956 225,40
2021-05-27 22 000 306,6137 6 745 501,40
2021-05-28 21 000 309,4829 6 499 140,90


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea på uppdrag av Alfa Laval. Efter ovanstående förvärv uppgår Alfa Lavals innehav av egna aktier till 568 000 aktier den 28 maj 2021.Det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419 456 315, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 418 888 315.Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.För ytterligare information:

 Johan Lundin

Head of Investor Relations

Mail: johan.lundin@alfalaval.com

Tel: +46 46 36 65 10

Mobile: +46 730 46 30 90Henrik G. Welch

Head of Group Treasury

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 65 10

Mobile: +46 70 2638399


 


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: