2021-05-03 Finansiella nyheter

Återköp av aktier i Alfa Laval under vecka 17, 2021

Under perioden 28 april – 30 april 2021 har Alfa Laval AB (publ) (LEI-kod: 549300UCKT2UK88AG251) återköpt sammanlagt 82 500 egna aktier (ISIN: SE0000695876) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av styrelsen för att säkerställa optimerad kapitalstruktur.

Återköpen  är en del av det återköpsprogram om SEK 2 miljarder som Alfa Laval tillkännagav den 27 april 2021. Återköpsprogrammet löper under perioden 28 april 2021 – 25 april 2022 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052 (den så kallade Safe Harbor-förordningen).Aktier i Alfa Laval har återköpts enligt följande:


Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)
2021-04-28 25 000 295,3330 7 383 325
2021-04-29 30 000 292,5908 8 777 724
2021-04-30 27 500 287,3723 7 902 738


Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Nordea på uppdrag av Alfa Laval. Efter ovanstående förvärv uppgår Alfa Lavals innehav av egna aktier till 82 500 aktier den 30 april 2021.Det totala antalet aktier i Alfa Laval, inklusive egna aktier, är 419 456 315, och antalet utestående aktier, exklusive egna aktier, är 419 373 815.Fullständig information om de genomförda transaktionerna biläggs detta pressmeddelande.For ytterligare information:

 Johan Lundin

Head of Investor Relations

Mail: johan.lundin@alfalaval.com

Tel: +46 46 36 65 10

Mobile: +46 730 46 30 90Henrik G. Welch

Head of Group Treasury

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 65 10

Mobile: +46 70 2638399


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: