2021-11-30 Finansiella nyheter

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag 2021

Idag, den 30 november, arrangerade Alfa Laval sin kapitalmarknadsdag för 2021 som ett digitalt streamat evenemang. Fokus låg på bolagets pågående transformationsresa, som drivs av utökade erbjudanden inom lösningar för hållbarhet och digitalisering, vilket i sin tur stödjer en fortsatt organisk tillväxt.

Under de senaste åren har Alfa Laval haft en stark tillväxt inom sina befintliga affärsområden och är idag väl positionerat för att fortsätta stödja kundernas allt snabbare förändring mot en mer energieffektiv och hållbar verksamhet.

För att stödja Alfa Lavals fortsatta expansion har bolaget initierat ett investeringsprogram i syfte att öka kapaciteten på befintliga och framtida teknologiplattformar – vilket förväntas uppgå till totalt 7-8 miljarder kronor under de kommande tre till fyra åren. Alfa Laval kommer även att öka sina årliga FoU-investeringar, från 2,5 procent till 3,0 procent av omsättningen de kommande åren, detta för att driva utvecklingen inom nya teknikområden.

Alfa Laval har också intensifierat sin ambition att bygga upp strategiska samarbeten för att påskynda utvecklingen inom ren energi och stödja dekarboniseringen. Flera nya, viktiga samarbeten har etablerats under 2021 – och samarbeten kommer att spela en allt viktigare roll framöver.

Skiftet mot koldioxidfria lösningar kommer att ge affärsmöjligheter på lång sikt men också innebära utmaningar som måste övervinnas. Alfa Laval är fast besluten att ta en nyckelroll i den pågående utvecklingen av nästa generations lösningar inom ren energi. Under kapitalmarknadsdagen beskrev cheferna för marin- respektive energidivisionen några av de initiativ och samarbeten som kommer få en allt större betydelse under de kommande 10 åren.

Presentationsmaterial, tillsammans med inspelningen från kapitalmarknadsdagen, kommer att finnas tillgängligt på www.alfalaval.se/investerare/publikationer.

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com 

 

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71

 

 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: