2021-11-26 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar vattenreningsorder i Kanada

Alfa Laval har tagit en order för leverans av dekantrar till ett avloppsreningsverk i en större stad i Kanada. Dekantrarna kommer att behandla slam från kommunalt avloppsvatten och förbereda det för vidare bearbetning. Anläggningen är landets näst största och renar avloppsvatten från cirka 1,4 miljoner av stadens invånare.

Alfa Lavals dekantrar kommer att installeras i det kommunala vattenreningsverket där de kommer att användas för förtjockning av slammet, för vidare bearbetning vilket i sin tur möjliggör mer effektiv slamhantering och transport.

”Det gläder mig att kunna tillkännage denna dekanterorder inom det viktiga området kommunal avloppsvattenrening, och den bekräftar vår kunds förtroende för våra marknads­­­ledande produkter”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vatten­divisionen. "Alfa Lavals produkter inom vattenrening är väl anpassade för både kommunal och industriell vattenrening, där deras effektivitet gör positiv skillnad för både våra kunder och samhället i stort.”


Visste du att… Alfa Laval har ett omfattande produktsortiment för behandling av avloppsvatten – och dess innovativa produkter kan rena avloppsvatten till en sådan nivå att det kan användas som processvatten för industrin eller för bevattning.

 

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

 

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: