2021-05-31 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar rekordorder inom förnybar energi

Alfa Laval har tagit en order värd 415 miljoner kronor för leverans av processystem och utrustning för förbehandling av råmaterial till ett amerikanskt raffinaderi som ställer om från traditionell petroleumraffinering till produktion av förnybara biobränslen.

Ordern, som är en av de största någonsin, utgör en viktig milstolpe för Alfa Laval. Den är ett resultat av de strategiska investeringar som gjorts för att anpassa och utveckla bolagets teknologier till innovativ utrustning för förnybar dieselproduktion (Hydrotreated Vegetable Oil). Utrustningen bidrar därmed till bränsleindustrins övergång från nuvarande processer till mer hållbara lösningar.I det här fallet omvandlar kunden ett petroleumraffinaderi till en anläggning för biobränsle till transportindustrin. Alfa Laval kommer att leverera system för förbehandling av fetter och oljor samt vattenrening vid biobränsleanläggningen.Leverans beräknas ske under 2022. Ordern är bokad i affärsområdet Food Systems inom Livsmedels- och Vattendivisionen och delvis inom Energidivisionen.”Alfa Laval har en tydlig amibtion att stödja initiativ och ansträngningar för avkarbonisering inom de områden, både industri och samhälle, där vi är verksamma”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”För oss innebär detta att vi förbättrar traditionella produktionsprocesser men också utvecklar nya för att stödja övergången till en mer hållbar och förnybar framtid, inte minst inom energisektorn. Denna order är en bekräftelse på att vi också går in i stora projekt för att påskynda denna förändring.”Visste du att… enligt IEA måste biobränsleförbrukningen nästan tredubblas till 2030 för att ligga i linje med deras hållbara utvecklingsscenario – vilket motsvarar 9 procent av det globala transportbränslebehovet (jämfört med 2018 års nivå på cirka 3 procent)?Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: