2021-03-02 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar order för marina pumpsystem till en stor offshore vindkraftspark

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Framo pumpsystem till Skottlands största offshore vindkraftspark. Det är den andra ordern för pumpsystem inom denna applikation och utgör därmed en viktig milstolpe eftersom den överför bolagets omfattande erfarenhet från offshore-industrin till applikationer inom förnybar energi.

Ordern från Saipem, ett globalt ledande energibolag inom konstruktion och borrning, omfattar Alfa Laval Framo pumpsystem. De kommer att användas för sug/vacuum-teknik vid installation av Seagreen, Skottlands största offshore vindkraftspark. När installationen är färdigställd kommer den att omfatta 114 turbiner och producera 1075 MW för att förse 1,3 miljoner hushåll med förnybar energi. Sug/vacuum-tekniken bakom Framos pumpsystem kommer att säkert förankra vindkraftverkens plattformar vid havsbotten. Tekniken har använts för att säkra offshore oljeplattformar sedan 1990-talet.“Detta är vår andra order på Framo pumpsystem för användning inom sug/vacuum- teknik för vindkraftverk. Den är en viktig milstolpe för oss eftersom den bekräftar vår ställning som leverantör inom denna applikation och tar vår etablerade och beprövade teknik från offshore oljeplattformar till området för förnybar energi," säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Vår kunskap och erfarenhet från att leverera innovativa och tillförlitliga produkter till offshore-industrin kommer nu också att göra stor skillnad inom förnybar energi, till gagn för både våra kunder och vår miljö.”Visste du att… Alfa Laval Framo-tekniken som kommer att installeras i vindkraftverkens fundament fungerar på liknande sätt som när man pumpar vatten ur hinkar eller kärl – de skapar ett sug/vakuum som pressar dem mot havsbotten?

 Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: