2021-04-30 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar förnybar energiorder värd 155 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av en komplett processlinje till ett oljeraffinderi för produktion av förnybar diesel och jetbränsle i Europa. Ordern har ett värde av cirka 155 miljoner kronor och bokades i affärsenheten Food Systems inom Livsmedel- och Vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2022.

Ordern omfattar Alfa Lavals höghastighetsseparatorer och olika typer av kompakta värmeväxlare tillsammans med annan utrustning, design, konstruktion och service som kommer att ingå i en förberedande processlinje för att avlägsna föroreningar från fett och olja innan det omvandlas till förnybar diesel och jetbränslen.Övergången till förnybar diesel och jetbränsle är avgörade för att nå målet i det europeiska direktivet om förnybar energi (RED II); Direktivet kräver att EU täcker 32 procent av sitt totala energibehov med förnybar energi år 2030. Målet bygger vidare på det EU-mål som redan uppfyllts; att energibehovet år 2020 har täckts av 20 procent förnybar energi.”Det gläder mig att kunna meddela denna stora order inom området för förnybar energi”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och Vattendivisionen. ”Den bekräftar den tillit våra kunder har för vår effektiva och pålitliga teknologi, projektgenomförande och långsiktiga serviceerbjudande. Det är också mycket tillfredsställande att kunna leverera teknik till applikationer som bidrar till en så positiv och hållbar skillnad för samhället. Vi på Alfa Laval är mycket engagerade i projekt som detta eftersom det stödjer klimatdelen i vår hållbarhetsstrategi.”Visste du att… energisektorn står för mer än 75 procent av EU:s växthusgasutsläpp och att en ökning av andelen förnybar energi är avgörande för att man ska kunna uppnå ett integrerat energisystem som stödjer Europas ambition om klimatneutralitet?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: