2021-04-26 Finansiella nyheter

Alfa Laval startar banbrytande och hållbar återvinning av värmeväxlare

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – lanserar i samarbete med Stena Recycling, ledande inom återvinning och cirkulära lösningar, en banbrytande affärsmodell för hållbar och miljöeffektiv återvinning av värmeväxlare, vilken möjliggör upp till 100 procent metallåtervinning. Partnerskapet är ett första steg mot en cirkulär strategi för Alfa Lavals produktportfölj och en viktig del av bolagets mål att bli koldioxidneutralt till 2030.

Målet med det nya initiativet är tvåsidigt: För det första, att främja och underlätta skiftet från mindre energieffektiva plattvärmeväxlare till nya modernare produkter. Detta kommer att leda till betydande energibesparingar och minskade koldioxidutsläpp i kundernas processer. För det andra, plattvärmeväxlare innehåller stora mängder värdefulla metaller som kommer att kunna återvinnas och återanvändas i nya Alfa Laval-produkter, då Stena Recyclings innovativa teknik möjliggör upp till 100 procent metallåtervinning.”Detta är ett viktigt steg mot en mer cirkulär och hållbar strategi för materialframställning, tillverkning och produktleverans”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Inledningsvis kommer återvinningsinitiativet att omfatta Norden och tre typer av värmeväxlare men vi ser stora möjligheter att framöver utvidga det till andra produktgrupper och geografiska områden. Det är ett ’win-win’-initiativ till fördel för både våra kunder och samhället.”"Samarbetet med Alfa Laval visar än en gång vilka effektiva cirkulära lösningar vi kan skapa när vi arbetar tillsammans. Samtidigt som industrin får hjälp med stora energieffektiviseringar säkrar vi en hög återvinning av äldre och ineffektiva värmeväxlare inom Sverige. Dessa material kan sedan användas som cirkulära kvalitetsråvaror till nya produkter, bland annat till nya värmeväxlare som Alfa Laval tillverkar", säger Fredrik Pettersson VD Stena Recycling, Sverige.Visste du att… Alfa Laval har som mål att bli koldioxidneutralt år 2030 vilket omfattar hela värdekedjan – från materialproduktion och transport till produkttillverkning och leverans – och det här cirkulära initiativet är ett viktigt steg mot att nå målet?Samarbetet är inspirerat av Circular Initiative, ett affärsdrivet event inom cirkularitet som leds av Stena Recycling.Om Stena RecyclingStena Recycling är Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Med 1 600 engagerade medarbetare och 90 anläggningar över hela landet skapar Stena Recycling varje dag långsiktiga lösningar för såväl kunder som för samhället i stort. Stena Recycling har verksamheter även i Danmark, Norge, Finland, Polen, Italien och Tyskland. I gruppen finns också dotterbolaget BatteryLoop som bygger energilager av återanvända batterier från elfordon. Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen.www.stenarecycling.seKort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01


Taggar

Alla

Bilder för nedladdning

 

Susanne Pahlén Åklundh - President för Energidivisionen, Alfa Laval

 

Fredrik Pettersson - VD för Stena Recycling Sweden

 

Alfa Laval värmeväxlare som kommer att återvinnas

 

 

Relaterat innehåll: