2021-09-15 Finansiella nyheter

Alfa Laval samarbetar med Schneider Electric för att analysera och förbättra bolagets energiprestanda

Alfa Laval utökar sitt globala samarbete med Schneider Electric att digitalisera och analysera data för att förbättra driftseffektiviteten. De två bolagen kommer att använda realtidsdata för energiförbrukning på anläggningar, i länder och regioner för att identifiera och definiera energieffektivitetsprojekt. Samarbetet är en del av Alfa Lavals ambition att bli koldioxidneutral genom hela värdekedjan år 2030.

Samarbetet med Schneider Electric inleddes 2019 och var avsett att digitalisera företagets energiinfrastruktur. Att sammanställa energiförbrukningsdata genom hela verksamheten resulterade i att man kunde identifiera energieffektivitetsprojekt och initiativ för att minska energianvändning och därmed också kostnader på anläggningar, i länder och regioner. I nästa steg kommer de två bolagen att utveckla Alfa Lavals aktivitetsplan för ökad användning av förnybar energi, genom omställning från naturgas till andra mer hållbara alternativ. Alfa Laval har satt som mål att bli koldioxidneutral till 2030 i hela värdekedjan, och detta samarbete är ett viktigt steg för att förverkliga denna ambition.

”För att uppnå vårt mål för koldioxidneutralitet krävs insatser i hela vår leveranskedja, samt starkare samarbete med våra kunder och leverantörer, samt i de delar av samhälle och näringsliv där vi är verksamma ”, säger Mikael Tydén, chef för Operations inom Alfa Laval. "Vi gick med i Exponential Roadmap-initiativet för att stödja implementeringen av energieffektiva lösningar. Vårt utökade samarbetsavtal med Schneider Electric är en annan konkret aktivitet för att nå 1,5°C -scenariot i Parisavtalet.”

 

Visste du… att enligt International Energy Agency är energieffektivitet en av de viktigaste faktorerna för att nå Parisavtalets målsättning, eftersom enerigeffektivitet kan bidra med mer än 40 procents minskning av växthusgasutsläpp under de kommande 20 åren?

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: