2021-07-12 Finansiella nyheter

Alfa Laval öppnar högteknologiskt servicecenter med nära 100 procents vattenåtervinning

I september öppnar Alfa Laval ett helt nytt servicecenter i Frechen, Tyskland, vilket kommer att bli ett av världens största för värmeväxlare. Det blir dessutom en tekniskt avancerad och hållbar anläggning som kommer att återvinna närmare 100 procent av det vatten som används. Det kommer att erbjuda service till kunder i Tyskland, Frankrike och Benelux-länderna.

Servicecentret på 5 200 kvadratmeter har ett helautomatiserat rengöringssystem för värmeväxlarplattor vilket möjliggör kortast möjliga servicetid för kunderna. Därutöver kommer 95 procent av det vatten som används i rengöringsprocessen att återvinnas – det enda vatten som tillförs är det som behövs för att kompensera för den naturliga avdunstningen. Alfa Laval har som ambition att år 2030 kunna återvinna allt vatten som används i den operativa verksamheten och detta är därmed ett viktigt steg mot att uppfylla bolagets hållbarhetsstrategi.

”Service och underhåll av installerade produkter är avgörande för att vidarutveckla partnerskapet med våra kunder. Genom att kombinera tillgänglighet, hög servicenivå och hållbara serviceprocesser ger vi kunderna ett attraktivt erbjudande som väldigt få av våra konkurrenter kan matcha,” säger Joakim Vilson, chef för Global Sales and Service. "Dessutom har väl rengjorda plattvärmeväxlare också en positiv miljöpåverkan eftersom  värmeväxlare som är i drift under perfekta förhållanden genererar mindre koldioxid­utsläpp över tid."

Visste du att… beräkningar visar att cirka 1-2,5 procent av världens koldioxidutsläpp skulle kunna förhindras om värmeväxlare, som är installerade i industriella processer, bara var ordentligt rengjorda och underhållna?

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: