2021-09-13 Finansiella nyheter

Alfa Laval och Wayout utvecklar mikrofabriker för hållbar vatten- och dryckesförsörjning

Alfa Laval har tecknat ett samarbetsavtal med Wayout International, ett svenskt innovationsbolag, för att utveckla mikrofabriker för lokal och hållbar framställning av vatten och andra drycker. Mikrofabrikerna kommer att använda Alfa Lavals teknik och byggas på bolagets anläggning i Köpenhamn, Danmark. Avtalet omfattar produktion av upp till 100 mikrofabriker och samarbetet påbörjas 2022.

Idag saknar mer än 2 miljarder människor tillgång till rent dricksvatten. Wayouts mikrofabriker kan behandla alla typer av vatten och remineralisera det för att framställa dricksvatten av högsta kvalitet. Det helautomatiska plug-and-play-systemet drivs av solpaneler. Att producera vatten lokalt innebär att man hanterar utmaningar såsom tappning, logistik och distribution, och man minskar även mängden plastavfall.

Samarbetsavtalet innefattar produktion av två olika koncept för mikrofabriker: ett för dricksvatten och ett för bryggda drycker.

”Detta samarbete kombinerar Alfa Lavals tekniska expertis med Wayouts innovativa processer för att påskynda utvecklingen av hållbara lösningar”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. "Det hanterar en viktig global fråga – tillgång till säkert dricksvatten – och vi är mycket nöjda med att vår teknik är en del av lösningen."

Visste du… Att en mikrofabrik kan producera 70 000 liter dricksvatten per månad, vilket därigenom förhindrar att upp till 200 000 plastflaskor och 8 ton koldioxid påverkar ekosystemet?

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

Kort om Wayout

Wayout grundades 2018 av en grupp ingenjörer och företagsledare med bakgrund inom bl a IoT och teknisk innovation. Deras mikrofabriker erbjuds till organisationer och företag som ser möjligheter i lokal produktion av drycker – som ger minimalt miljöavtryck.

www.wayoutintl.com

 

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: