2021-06-28 Finansiella nyheter

Alfa Laval levererar kompletta processlinjer till en av världens största olivoljeanläggningar

Alfa Laval har tagit en order för levererans av kompletta processlinjer till en av världens största olivoljeanläggningar som ska byggas i Spanien. När anläggningen tas i bruk år 2022 kommer den att hantera cirka 180 miljoner kilo oliver per säsong.

Ordern består av flera kompletta processlinjer som bland annat innehåller Alfa Laval höghastighetsseparatorer och dekantrar.

Förutom att vara en av världens största anläggningar kommer den också att vara en av de mest hållbara och innovativa. Den kommer att använda och utvärdera Alfa Lavals senaste produkter inom olivoljeframställning: Alfa Laval Olive Oil Booster som ger större kvantiteter och dessutom bättre kvalitet, samt  en dekanterlösning som bearbetar restprodukterna för vidare framställning av flytande gödningsmedel –  och också möjliggör återanvändning av vattnet för bevattning eller industriella ändamål.

”Denna order omfattar några av våra senaste innovationer och är ett bra exempel på vår ständiga strävan att utveckla teknologier som förbättrar kvalitet och slutresultat i livsmedelsprocesser, samtidigt som de minskar spill- och restprodukter”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och Vattendivisionen. “Som marknadsledare fortsätter vi att tänja gränserna för vad som är teknologiskt möjligt och därmed förbättrar vi förutsättningarna både för våra kunder och för samhället.”

Visste du att… enligt flera källor står Spanien för nästan hälften av den globala olivoljeproduktionen, där Italien, Tunisien, Grekland och Turkiet är de andra stora producenterna?

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: