2021-01-18 Finansiella nyheter

Alfa Laval i samarbete med marina aktörer för att driva på utvecklingen mot avkarbonisering

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har inlett ett samarbetsprojekt med DTU Energy, Haldor Topsoe, Svitzer och Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon med syfte att driva på utvecklingen av oxidbränslecellsteknik (solid oxide fuel cell/SOFC), vilken gör det möjligt att använda biobränslen för elproduktion. Alfa Laval kommer att leda utvecklingsprojektet med målsättningen att ta fram skalbara lösningar för icke-fossila bränslen till marinindustrin.

Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har som mål att fartygsrelaterade utsläpp av växthusgaser ska ha minskat med 50 procent år 2050. Idag står den globala sjöfarten för cirka 3 procent av de globala koldioxidutsläppen, en andel som beräknas öka under de kommande decennierna (i takt med att övrig industri minskar sina utsläpp). För att uppnå det långsiktiga målet måste marinindustrin övergå till nya bränsletyper och teknologier.För att påskynda utvecklingen av funktionella teknologier krävs en samordnad insats inom tillämpad forskning och utveckling som täcker hela leveranskedjan. Projektet, ”SOFC4Maritime”, kommer att inrikta sig på användningen av framtida biobränslen (såsom ammoniak, väte eller biometan) för kraftproduktion ombord på fartyg.“Att adressera sjöfartens miljöutmaningar – i synnerhet klimatförändringarna – kommer att kräva ett diversifierat utbud av olika kraftfulla teknologier. Genom att samarbeta med andra marinexperter kan vi undersöka olika möjligheter och få dem på plats i rätt tid för att kunna göra skillnad,” säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.Visste du att… eftersom fartyg har en livslängd på 20 år eller mer måste nollutsläppsfartyg börja vara en del av den globala flottan år 2030 för att uppnå målet om 50 procent minskade utsläpp år 2050?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: