2021-06-01 Finansiella nyheter

Alfa Laval har genomfört förvärvet av StormGeo

Alfa Laval har förvärvat StormGeo, ett ledande globalt bolag för väderprognoser samt avancerade datatekniklösningar. Förvärvet är en del av Alfa Lavals strategi att stödja marinindustrins effektivisering av verksamheten och kommer också att förstärka Alfa Lavals kunskap inom digitala tjänster.

Transaktionspriset finansieras fullt ut med kontanta medel och uppgår till NOK 3 630 miljoner (cirka SEK 3 700 miljoner) på skuld- och kontantfri basis. Förvärvet har neutral effekt på Alfa Lavals EBITA-marginal och vinst per aktie.StormGeo hjälper kunder att minimera risker, förbättra säkerheten och göra hållbara val relaterade till rutter och daglig drift. StormGeo grundades 1997 och ägs sedan 2014 av EQT, DNV GL och en grupp anställda. Den totala omsättningen under 2020 uppgick till NOK 714 miljoner (ca SEK 699 miljoner). StormGeo kommer att utgöra en del av Alfa Lavals Marindivision.Om StormGeoStormGeo grundades 1997 och är världsledande inom väderdiagnostik samt avancerade datatekniklösningar inom marinindustrin, olja och gas, förnybar energi, olika funktioner inom näringslivet samt flygindustrin. Dess produkter hjälper kunder att minimera risker, förbättra den dagliga driften, minska kostnader och öka omsättningen. Bolaget har huvudkontor i Bergen, Norge, 24 kontor i 15 länder och 515 anställda. Som medlem i FNs ”Global Compact for Sustainable Business in the Oceans” engagerar sig StormGeo oavbrutet i frågor kring klimat och vård av naturresurser och stödjer sina kunder att fatta miljöansvariga affärsbeslut.www.stormgeo.comKort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval


Tel: + 46 46 36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: