2021-04-22 Finansiella nyheter

Alfa Laval genomför refinansiering av sin rullande lånekredit (RCF)

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har genomfört en refinansiering av bolagets rullande lånekredit (RCF) med EUR 700 miljoner, vilken innefattar en möjlighet om ytterligare EUR 200 miljoner. Lånekrediten sträcker sig över fem år (med möjlighet till två års förlängning), den första i sitt slag som lanserats och framgångsrikt genomförts i Norden sedan mars 2020.

BNP Paribas och SEB agerade gemensamma samordnare och syndikeringsprocessen genomfördes med stöd av flera av Alfa Lavals långivande banker; Handelsbanken, HSBC, ING, Nordea Bank och Standard Chartered.Bolaget har därmed säkerställt att bolagets starka balansräkning understöds av en stark likviditetsbuffert.Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Jan Allde

CFO

Alfa Laval

Tel: +46 46 289 18 72Henrik Welch

Group Treasurer

Alfa Laval

Tel: +46 46 289 16 39

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: