2021-09-22 Finansiella nyheter

Alfa Laval går med i "Call to Action for Shipping Decarbonization" tillsammans med stora marina aktörer

Alfa Laval har tillsammans med A.P. Moller-Maersk, Cargill, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering samt cirka 150 av världens större marina aktörer undertecknat en "Call to Action for Shipping Decarbonization." Dokumentet uppmanar regeringar att underlätta de dekarboniseringsåtgärder som idag vidtas inom den privata sektorn, så att nollutsläpp kan bli standard för sjöfarten år 2030.

Sjöfarten står för cirka 80 procent av alla globala transporter och 3 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har satt som mål att halvera fartygsrelaterade utsläpp till 2050. Trots att detta är ett viktigt mål är det varken i linje med Parisavtalet eller tillräckligt för att nå nödvändiga milstolpar i dekarboniseringen av globala leveranskedjor.

”Call to Action for Shipping Decarbonization” uppmanar världens ledare att förbinda sig till dekarbonisering av den internationella sjöfarten till år 2050, att stödja industriella nollutsläppsprojekt genom nationella åtgärder samt genomföra politiska åtgärder som gör att nollutsläpp kan bli standard för sjöfarten senast 2030.

"Med detta undertecknande ber vi regeringarna om en tydlig plan för att hantera klimatförändringar som ska sätta mer ambitiösa mål för sjöfarten och skapa de förutsättningar som krävs för att uppnå dessa", säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. "Alfa Laval ligger i frontlinjen när det gäller ny teknik för bränsle- och energihantering, och vi är övertygande om att dekarboniseringen kan genomföras – till förmån för både våra kunder och vårt klimat.

Visste du… Alfa Laval är medlem i ”Getting to Zero Coalition”, som initierade "Call to Action for Shipping Decarbonization" och var också med i arbetsgruppen för att utveckla detta initiativ.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: