2021-05-10 Finansiella nyheter

Alfa Laval förvärvar StormGeo, ett digitalt servicebolag

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har undertecknat ett avtal om förvärv av StormGeo – ett ledande globalt bolag för väderprognoser samt avancerade datatekniklösningar. Förvärvet är en del av Alfa Lavals strategi att stödja marinindustrins strävan mot dekabornisering samt att effektivisera verksamheten. Det kommer också att förstärka Alfa Lavals kunskap inom digitala tjänster. Förvärvet väntas slutföras under andra kvartalet 2021.

StormGeo, som har sitt huvudkontor i Bergen, Norge, sysselsätter 515 personer i 15 länder och tillhandahåller lösningar och tjänster för väderkänslig verksamhet, främst inom marinindustrin, offshore och andra väderberoende branscher. Bolagets väderinformationstjänster hjälper kunder att minimera risker, förbättra säkerheten och göra hållbara val relaterade till rutter och daglig drift. StormGeo grundades 1997 och ägs sedan 2014 av EQT, DNV GL och en grupp anställda. Den totala omsättningen under 2020 uppgick till NOK 714 miljoner (ca SEK 699 miljoner). StormGeo kommer att utgöra en del av Alfa Lavals Marindivision.Transaktionspriset finansieras fullt ut med kontanta medel och uppgår till MNOK 3 630 (cirka SEK 3 700 miljoner) på skuld- och kontantfri basis. Förvärvet förväntas slutföras under andra kvartalet 2021, i enlighet med sedvanliga villkor. Förvärvet har neutral effekt på Alfa Lavals EBITA-marginal och vinst per aktie.”Förvärvet av StormGeo kommer att förstärka vårt erbjudande av lösningar som hjälper våra kunder att hantera den dekarboniseringsutmaning som industrin står inför. Dessutom bidrar StormGeo på ett utmärkt sätt till vår ambition att accelerera vår digitalisering, och vi kommer att kunna dra nytta av deras digitala och kundfokuserade serviceerfarenhet för att lyfta vårt bolags erbjudande till nästa nivå. Det kommer också att ge oss ytterligare kunskap inom det digitala området,” säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval.”Det är otroligt glädjande att vi nu kommer att vara en del av Alfa Laval. StormGeo ser flera fördelar med att ägas av en marknadsledande, långsiktig industriell ägare. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vår verksamhet både geografiskt och tekniskt tillsammans med Alfa Laval”, säger Søren Andersen, VD för StormGeoAlfa Laval arrangerar en telefonkonferens för finansmarknaden måndagen den 10 maj kl 10:30.För att delta i telefonkonferensen – som leds av Alfa Lavals VD och koncernchef Tom Erixon, samt ekonomi- och finansdirektör Jan Allde – registrera er via länken nedan. Vid registrering erhålls telefonnummer, deltagarkod samt konferenskod. Vänligen ring in 10 minuter före utsatt starttid.http://emea.directeventreg.com/registration/3360788Telefonkonferensen kan även följas i realtid via en webbsändning. Länken till denna sändning kommer att finnas tillgänglig här: Alfa Laval - Investerare.Visste du att… StormGeo har sitt ursprung i TV2, Norges största kommersiella kanal som 1993 introducerade animerade väderrapporter? Meteorologen Siri Kalvig såg möjligheten att erbjuda skräddarsydda vädertjänster till andra branscher och industrier. Denna idé växte så småningom till att bli StormGeo.Om StormGeoStormGeo grundades 1997 och är världsledande inom väderprognoser samt avancerade datatekniklösningar inom marinindustrin, olja och gas, förnybar energi, olika funktioner inom näringslivet samt flygindustrin. Dess produkter hjälper kunder att minimera risker, förbättra den dagliga driften, minska kostnader och öka omsättningen. Bolaget har huvudkontor i Bergen, Norge, 24 kontor i 15 länder och 515 anställda. Som medlem i FNs ”Global Compact for Sustainable Business in the Oceans” engagerar sig StormGeo oavbrutet i frågor kring klimat och vård av naturresurser och stödjer sina kunder att fatta miljöansvariga affärsbeslut.www.stormgeo.comKort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.www.alfalaval.comOm EQTEQT, som har sitt huvudkontor i Stockholm, är en syftesdriven global investerings­organisation med kontor i Europa, Asien-Stillahavsområdet samt Nord- och Sydamerika.www.eqtgroup.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval


Tel: + 46 46 36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01Denna information är sådan information som Alfa Laval (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 08.30 CEST.


Taggar

Alla

Relaterat innehåll: