2021-01-14 Finansiella nyheter

Alfa Laval förvärvar en andel av AMI Global

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har förvärvat 20 procent av AMI Global, ett bolag specialiserat på industriella Internet of Things-lösningar (IoT) för roterande utrustning. Investeringen kommer att ytterligare stärka Alfa Lavals ställning inom uppkopplade tjänster, såsom  tillståndsövervakning av produkter och processer. Förvärvet undertecknades och genomfördes den 31 december, 2020.

AMI Global är ett portföljbolag inom Cimbria Capital, ett riskkapitalbolag baserat i USA och Skandinavien. Med en andel på 20 procent kommer Alfa Laval att ytterligare förstärka sin kompetens inom IoT, vilken utgör en del av bolagets digitala transformering och dess ambition att tillhandahålla fjärrövervakning av produkter och lösningar. Möjligheten att digitalisera Alfa Lavals breda produktsortiment kommer att generera användbar data vilket skapar ett mervärde för bolagets kunder och slutanvändare.“Med denna investering förbättrar vi vår kapacitet inom fjärrövervakning och uppkopplade tjänster. Vi vet att tillgång till processdata 24/7 ger våra användare värdefulla insikter som kan användas vid beslutsfattande. Kontinuerlig övervakning ger samtidigt våra kunder trygghet eftersom det  möjliggör förebyggande underhåll vilket minimerar risken för driftsstopp,” säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.”Vi ser Alfa Laval som en idealisk affärspartner i nästa steg av AMI’s utveckling eftersom det finns en stark gemensam grund - både kommersiellt och kulturellt - mellan de båda bolagen”, säger Henrik Skov Laursen, VD för AMI Global. ”Alfa Lavals investering i AMI visar på vikten av digital transformering och bekräftar Alfa Lavals starka fokus på förstklassig teknikinnovation.”Visste du att… Internet of Things är en av hörnstenarna i Industry 4.0, den fjärde industriella revolutionen, där de första tre utgörs av ånga, el och elektronik?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: