2021-07-08 Finansiella nyheter

Alfa Laval förvärvar del i innovativ friktions-reduceringsteknologi som bidrar till hållbar sjöfart

Alfa Laval har förvärvat en minoritetsandel i det holländska teknikföretaget Marine Performance Systems. Dess innovativa teknik, baserad på luftbubblor, reducerar fartygens friktion vid drift, vilket resulterar i minskad bränsle-förbrukning. Den patenterade lösningen kan installeras på fartyg av alla storlekar och med samtliga bränsletyper, och kan också eftermonteras. Avtalet undertecknades och genomfördes den 8 juli, 2021.

Ett fartygs friktion är avgörande för dess bränsleförbrukning, och kostnaden för bränsle kan uppgå till 60 procent av ett fartygs driftskostnader. Bränsleförbrukningen har också en direkt inverkan på utsläpp av växthusgaser, eftersom en minskad förbrukning med 1 ton fossilt bränsle motsvarar cirka 3 ton minskade koldioxidutsläpp.

Marine Performance Systems friktionsteknologi innebär att mikrobubblor av luft trycks ut under fartygets skrov, vilket minskar friktionen mellan fartyg och vatten med 50‑70 procent, vilket gör det möjligt att minska bränsleförbrukningen med 8-12 procent vid normal driftshastighet. Tekniken testades först på ett fartyg i drift år 2020 och resultaten har sedan bekräftats av skeppsägaren under flera månaders tid.

”Denna innovativa friktionsreduceringsteknologi är ytterligare ett tillskott till vår ’verktygslåda’ för hållbar sjöfart, och med investeringar som denna fortsätter vi att tillhandahålla lösningar för våra marina kunder, det är lösningar som stödjer deras övergång till en mer effektiv och hållbar verksamhet”, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.

Visste du att… denna senaste Alfa Laval-investering kopplar nutid med dåtid, eftersom Alfa Lavals grundare Gustaf de Laval redan år 1883 registrerade ett patent för en liknande lösning (men med fokus på att öka fartygens hastighet, inte att minska bränsleförbrukningen) men uppfinningen kommersialiserades aldrig?

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval, världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering, är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

För mer information kontakta:
Johan Lundin
Ansvarig för Investerarrelationer
Alfa Laval
Tel: 046-36 65 10
Mobil: 0730 46 30 90

Eva Schiller
PR-ansvarig
Alfa Laval
Tel: 046-36 71 01
Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: