2021-02-25 Finansiella nyheter

Alfa Laval deltar i nästa utvecklingsfas för hållbar energilagring

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – är delägare i teknikbolaget Malta Inc., som utvecklar en helt ny lösning för energilagring, vilken kommer underlätta skiftet mot hållbar energi. Förutom att vara delägare samarbetar även Alfa Laval med Malta inom utvecklingen av den innovativa värmeväxlare som kommer att vara en avgörande komponent i den tekniska lösningen. Malta Inc. har nu meddelat att det har säkrat 50 miljoner US dollar i finansiering, vilket är en viktig milstolpe för att bolaget ska kunna bygga sin första fullskaliga anläggning.

Att i allt större utsträckning använda förnybara energikällor är ett sätt att reducera våra CO2- utsläpp och skapa en mer hållbar energiförsörjning. Utmaningen med att ersätta traditionella energikällor (såsom fossila bränslen) med förnybara, är att dessa i dagsläget inte helt kan möta upp till behoven. De är beroende av solsken och/eller vind, vilket innebär att de inte nödvändigtvis producerar elektricitet just när efterfrågan är som störst. Lösningen på denna obalans är energilagring.Alfa Lavals innovativa värmeöverföringsteknologi är en avgörande komponent i det elektrotermiska system som kan lagra energi var som helst och från alla typer av källor (såsom vind, sol etc). Systemet kan lagra energin i flera dagar, men de första systemen kommer att fokusera på en lagringskapacitet på cirka 10-12 timmar. Lösningen har potential att dramatiskt förbättra elnätets stabilitet och motståndsraft mot störningar, och har varit under utveckling sedan 2018. Malta Inc. har nu säkrat ytterligare finansiering om 50 miljoner US dollar, från nya investerare som Proman och Dustin Moskovitz men också tidigare investerare som Alfa Laval och Breakthrough Energy Ventures. Målet är att kunna ta nästa steg mot att bygga en fullskalig anläggning som förväntas tas i drift 2024-2025.“Vi tror att värmelagring kommer att spela en viktig roll i energitransformeringen. Under de senaste två åren har vi arbetat med Malta för att tillsammans utveckla en ny värmeväxlardesign. VI är fortfarande lika dedikerade och entusiastiska över denna lösning och dess positiva möjliga påverkan på klimatförändringarna,” säger Susanne Pahlén Åklundh, Chef för Alfa Lavals Energidivision. Hon fortsätter: ”Samarbeten som detta gör det möjligt att nå längre, flytta de tekniska gränserna och skapa mer hållbara lösningar för framtiden.”“Vårt fortsatta mål är att skapa en skalbar lagringslösning som kan driva på användningen av förnybar energi samtidigt som den förbättrar elnätets stabilitet och motståndskraft,” säger Ramya Swaminathan, VD för Malta Inc. ”Alfa Laval har varit en fantastisk partner till Malta från det att bolaget startades 2018 och vi ser fram emot att fortsätta detta givande samarbete som kommer att bidra till att ta denna lösning till marknaden.”Visste du att… Malta startades inom X, Alphabets Moonshot Factory (tidigare Google [X]) och att listan med investerare inkluderar Alfa Laval, Breakthrough Energy Ventures och Concord New Energy Group, som stödjs av Bill Gates och Jeff Bezos?Kort om MaltaMalta är ett bolag som utvecklar långvariga termiska energilagringslösningar. Intitalt utvecklades bolaget inom  X, Moonshot Factory (tidigare Google [X]), nu är Malta baserat i Cambridge, Massachusetts. För mer information besök www.maltainc.com.Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 16 700 anställda och hade 2020 en omsättning på cirka 41,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin                                                              

Ansvarig för Investerarrelationer                                 

Alfa Laval                                                                    

Tel: 046-36 65 10                                                       

Mobil: 0730 46 30 90                                                  Eva Schiller

PR ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01Taggar

Alla

Relaterat innehåll: