2020-10-28 Finansiella nyheter

Ny kommunikationschef för Alfa Laval koncernen

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – meddelar idag att Sara Helweg-Larsen har tackat ja till rollen som kommunikationschef för Alfa Laval koncernen.

Sara Helweg-Larsen har utsetts till kommunikationschef med start den 1 januari 2021. För närvarande är hon chef för Group Communications på Nordea, ansvarig för all intern och extern kommunikation på koncernnivå i hela Norden. Innan dess var hon kommunikations­chef på A.P. Moller - Maersk. Sara har en gedigen bakgrund och mer än 20 års erfarenhet av koncernkommunikation, PR och varumärkesfrågor från olika företag.”Jag är mycket nöjd att Sara Helweg-Larsen har accepterat rollen som kommunikations­chef för Alfa Laval. Hennes omfattande expertis och erfarenhet kommer att vara en stor tillgång”, säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com


 

För mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730-46 30 90

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: