2020-11-04 Finansiella nyheter

Inbjudan till Alfa Lavals kapitalmarknadsdag den 25 november

Alfa Laval välkomnar analytiker, professionella investerare och media till årets kapitalmarknadsdag den 25 november 2020. Mötet kommer att vara digitalt och bestå av fyra delar med start kl 14:00 och slutar cirka 16:00.
  • Mötet börjar med en presentation av Jan Allde, ekonomi- och finansdirektör, som kommer att ge en uppdatering av koncernens övergripande ekonomiska resultat och ge vägledning om några viktiga resultatmått. Han kommer också att visa på utvecklingen i ett antal utvalda slutkundsmarknader.

  • Tom Erixon, VD och koncernchef kommer sedan och ge en övergripande bild av Alfa Laval koncernens transformations- och tillväxtresa.

  • Tom Erixons presentation ligger sedan till grund för en diskussion mellan Tom och Thomas Frostberg, journalist på Sydsvenska Dagbladet/HD och Dagens Industri.

  • Dagen avslutas med en öppen frågestund med Tom Erixon och Jan Allde.Hur du anmäler dig: registrering sker på Alfa Lavals hemsida senast den 10 november, www.alfalaval.com/investors. När du har registrerat dig får du en bekräftelse via mail och ca en vecka innan mötet får du en personlig länk för att delta i Alfa Lavals kapitalmarknadsdag 2020.Om du har några frågor kontakta beata.ardhe@alfalaval.com.För mer information:Johan Lundin

Investor Relations Manager

Telefon: +46 46 36 65 10

obil: +46 730 46 30 90Beata Ardhe

Assistant Investor Relations

Telefon: +46 46 36 65 26

Mobil: +46 709 36 65 26

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: