2020-06-02 Finansiella nyheter

Förändringar i Alfa Lavals koncernledning

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – meddelar idag att Peter Torstensson, Informationsdirektör och chef för bolagets globala Marketing & Communications enhet, har beslutat att gå i pension från och med 1 juli 2020.

"Peter har spelat en viktig strategisk roll i företaget under mer än 20 år," säger Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval. ”Under den tidsperioden har Alfa Laval utvecklats till ett världsledande bolag inom många applikationer, vilket hjälper våra kunder att gå över till mer hållbara affärsmodeller. Peters varumärkes- och strategiska kommunikationskompetens har tjänat oss väl.”Peter Torstensson började på Alfa Laval 1999 som medlem i Alfa Lavals koncernledning, med ansvar för varumärkes- och informationsfrågor.”Att arbeta på Alfa Laval under mer än 20 år har varit ett nöje och ett stort privilegium. De här 20 åren har präglats av radikala förändringar, inklusive pånyttfödelsen av företaget och varumärket, återkomsten till börsen och den strategiska resan tillsammans med tre koncernchefer,” säger Peter Torstensson.En ny operativ modell för Marketing & Communications kommer stegvis att implementeras under det tredje kvartalet.Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com
För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: