2020-11-25 Finansiella nyheter

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag – tillväxtresan framåt

Alfa Laval annordnade idag sin kapitalmarknadsdag för 2020. Presentatörerna Tom Erixon, VD och koncernchef och Jan Allde, CFO fokuserade på koncernens transformering och tillväxtresa, med särskild tonvikt på långsiktig tillväxt driven av globala megatrender som energieffektivitet, vattenbrist och hållbarhet.

Presentationen av Jan Allde inleddes med att ta ett djupdyk i Alfa Lavals tre divisioner. Han belyste specifika tillväxtområden inom varje division och hur Alfa Laval är väl positionerat för att ta tillvara de möjligheter som ligger framför bolaget både ur ett industriperspektiv och ur ett teknologiskt perspektiv.Tom Erixon redogjorde för Alfa Lavals strategiska positionering för att fånga de långsiktiga tillväxtmöjligheterna som drivs av ett antal globala megatrender. Alfa Laval är idag marknadsledande inom sina kärnteknologier och den innovativa styrkan illustrerades av flera viktiga produktlanseringar samt ambitionen att ytterligare förbättra andelen försäljning som härleds från produkter som lanserats under de senaste fem åren. Dessutom presenterade Tom Erixon hur Alfa Laval tillgodoser behovet av mer miljövänliga och energieffektiva lösningar och hur företaget vidtar åtgärder för att bli utsläppsneutralt.Dagen avslutades med en öppen frågestund med Tom Erixon och Jan Allde.En inspelning kommer att finnas på Alfa Lavals hemsida Alfa Laval - PublikationerDär kommer även att finnas Tom Erixons och Jan Alldes presentationer.Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX. www.alfalaval.comFor more information please contact:

Johan Lundin


Head of Investor Relations

Alfa Laval


Email: johan.lundin@alfalaval.com

Tel+46 46 36 65 10


Mobile: +46 730 463 090

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: