2020-06-15 Finansiella nyheter

Alfa Laval tecknar avtal med Orège för att förstärka sitt erbjudande av innovativa och hållbara vatten­reningslösningar

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tecknat ett globalt kommersiellt avtal med Orège, ett franskt globalt cleantech-bolag som tillhandahåller innovativ patenterad teknik för vattenrening. Samarbetet möjliggör ett kombinerat produkterbjudande och ökad marknadsnärvaro för båda bolagen.

Alfa Laval har ett brett sortiment av produkter och lösningar inom vattenreningsområdet. En av dessa teknologier är Alfa Laval Ashbrook Simon-Hartleys bältfilterpressar vilka används för att avvattna slam som en del av den övergripande reningsprocessen i kommunala och industriella reningsverk. Med det kommersiella avtalet och samarbetet med Orège kommer Alfa Laval att kunna erbjuda en innovativ slamhanteringsteknologi, vilket ger ökad effektivitet och kostnads­besparingar i kundernas processer.”Det gläder mig att kunna meddela att vi etablerat ett samarbete med Orège. Vi kommer nu att kunna förbättra våra kunders processer ytterligare, vilket har en positiv inverkan på både deras resultat och vår miljö, eftersom det hjälper kunderna att nå sina egna hållbarhetsmål”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.Samarbetet kommer att förstärka Alfa Lavals och Orèges marknadsnärvaro inom området för avvattning av slam där den gemensamt erbjudna lösningen är lämplig för både nya installationer och eftermontering.Visste du att… genom att addera Orèges SLG teknik (Solids, Liquid, Gas) till Alfa Lavals processlösningar, kommer ett reningsverk att kunna minska både slamvolymer och polymerförbrukning – men också kunna öka kapaciteten, vilket sänker anläggningens driftskostnader avsevärt?  


 

Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com
För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: