2020-12-28 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar vattenreningsorder i Singapore värd 75 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av dekantrar till en vattenreningsanläggning i Singapore. Ordern har ett värde av ca 75 miljoner kronor och bokades inom affärsenheten Decanters i Livsmedel- och vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2022.

Ordern omfattar Alfa Laval dekantrar som kommer att användas i vattenreningsverket för att avvattna och förtjocka slam från både kommunalt avloppsvatten och industriella processer.“Vi har ett brett sortiment av pålitliga och effektiva produkter för att rena och behandla avloppsvatten. En effektiv behandling koncentrerar slammet och gör det möjligt att rena vattnet för återanvändning. Det är en bra lösning både för våra kunder och för miljön”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.Visste du att… Alfa Lavals effektiva vattenreningsprodukter kan rena avloppsvatten till den grad att det kan återanvändas för konstbevattning och som processvatten inom industrin?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com


 

För mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: