2020-04-14 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar två offshore-order värda 170 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit två order för leverans av Framo pumpsystem till kunder i Kina och Singapore. De bokades sent i mars inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen och har ett samlat värde av cirka 170 miljoner kronor. Leveranser beräknas ske 2020 och 2021.

Dessa order omfattar pumpsystem som kommer att användas för brandsläckning, råolja, slopolja och barlastvattenhantering.I dessa omvälvande tider gläder det mig att kunna meddela dessa två stora order för våra Framo pumpsystem. Framo pumpsystem används till en mängd olika uppgifter där de möjliggör både säker drift och pålitlig prestanda”, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.Visste du att… Framo pumpsystem används inom tre huvudområden: last, olje- och gasproduktion samt offshoreanvändning och återvinning?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com
För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: