2020-10-14 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar två energieffektivitetsorder i Kina och Mexiko, värda 130 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit två order för leverans av kompakta värmeväxlare till en petrokemisk anläggning i Kina samt ett raffinaderi i Mexiko. Dessa order har ett samtal värde av ca 130 miljoner kronor och bokades sent i september inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021 och 2022.

Båda order omfattar Alfa Laval Packinox värmeväxlare som kommer att användas inom olika värme- och kylapplikationer i raffinaderiet och den petrokemiska anläggningen och därmed möjliggöra energieffektiva processer.“Vi bokade ytterligare två stora order sent i september, och de relaterar till våra Alfa Laval Packinox värmeväxlare”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Väl installerade i kundernas processer sparar våra energieffektiva värmeväxlare energi och minskar koldioxidutsläppen. På så sätt bidrar de till mer hållbara industriella processer vilket är till nytta för både människa och miljö.”Visste du att… en Alfa Laval Packinox värmeväxlare är effektivare och mer kompakt än traditionell teknik och att en enda Packinox-värmeväxlare kan ersätta upp till fyra tubvärmeväxlare inom raffinaderi- och petrokemiapplikationer?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: