2020-01-09 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar raffinaderiorder värd 200 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit två order för leverans av luftkylda värmeväxlare och tubvärmeväxlare till ett raffinaderi i Ryssland. Dessa har ett samlat värde av cirka 200 miljoner kronor och bokades sent i december inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energidivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Dessa order omfattar Alfa Laval OLMI värmeväxlare som kommer att användas för olika kylapplikationer i raffineringsprocessen.”Det gläder mig att kunna inleda året med att meddela att vi tagit ytterligare order sent i december på våra OLMI värmeväxlare," säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Dessa värmeväxlare tål högt tryck och höga temperaturer och är därför både pålitliga och effektiva.”Visste du att… enligt EIA (U.S Energy Information Administration, dvs USA:s Energiinformationsmyndighet) är Ryssland den tredje största oljeproducenten i världen efter USA och Saudiarabien?Om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31


 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: