2020-03-23 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar order värd 60 miljoner kronor inom förnybar energi

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order från energibolaget St1, för leverans av en processlinje till ett nytt bioraffinaderi i Sverige. Ordern har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och bokades inom affärsenheten Food Systems i Livsmedels- och vattendivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021.

Ordern omfattar olika typer av utrustning till St1:s nya bioraffinaderi som ska byggas i Göteborg. Utrustningen kommer att ta bort föroreningar från olika restprodukter (oljor och fetter) och omvandla dessa till förnybart bränsle.”Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit denna intressanta order inom förnybara bränslen," säger Nish Patel chef för Livsmedels- och vattendivisionen. ”Vi har innovativa produkter och lösningar som är väl anpassade för processer där restprodukter renas och omvandlas till högkvalitativa produkter. Samtliga våra produkter möter kundernas höga krav på pålitlighet och prestanda.” Visste du att… St1:s nya bioraffenaderi planeras öppna under 2022 och kommer att producera 200 000 ton biobränsle årligen? Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31


 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: