2020-09-14 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar offshore-order i Brasilien, värda 155 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit två order för leverans av Framo pumpsystem till två FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) fartyg som kommer att vara i drift utanför Brasiliens kust. Dessa order har ett samlat värde av ca 155 miljoner kronor och är bokade inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021.

Dessa två order omfattar pumpsystem som kommer att användas för brandsläckning och havsvattenhantering.“Det gläder mig att kunna meddela dessa två stora order på våra Framo pumpsystem. Systemen, som är pålitliga och hållbara, används inom flera områden, där de möjliggör säker drift och optimal prestanda,” säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.Visste du att… Framo pumpsystem används inom fyra huvudområden: skeppslastning, olje- och gasproduktion, miljöapplikationer och vattenbruk?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com


 

För mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 65 10

Mobil: +46 730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046 36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: