2020-07-13 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar nästa steg mot Industry 4.0 genom digital produktionsutveckling

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödes-hantering – kommer att använda en digital ”tvilling-teknologi” när bolaget expanderar sin produktionskapacitet för separatorer i Sverige. Teknologin kommer att förenkla produktionsutveckling och avservärt minska tiden för upprampning av produktionen.

Alfa Laval kommer att utöka och automatisera produktionskapaciteten i sin anläggning i Eskilstuna, Sverige. För att underlätta utvecklingen av verksamheten kommer företaget att använda Real Digital Twin-teknologi (RDT)  från AFRY, ett internationellt teknik-, design- och rådgivningsbolag. Tekniken (baserad på Siemens mjukvara) producerar en digital tvilling av tillverkningsprocessen och dess maskiner och möjliggör simulering och funktionell testning av processlinjerna innan den faktiska produktionsexpansionen genomförs. Fördelarna är förkortad tid för installation och upprampning samt en optimerad produktion.“Genom att använda avancerad tvillingteknik kan vi påskynda vårt arbete mot en mer digital och automatiserad produktion vilket är i linje med vår Industry 4.0-strategi,” säger Mikael Tydén, chef för Operations Divisionen.Förutom att underlätta kapacitetsutökning kommer RDT-tekniken att användas för att simulera och verifiera produktionsförändringar och optimeringar. Detta kommer att göra verksamhetsutvecklingen både säkrare och mer kostnadseffektiv.Visste du att… genom att använda digital tvillingteknologi kan potentiella problem undvikas och kapacitetsutbyggnaden optimeras, vilket minskar investeringskostnaderna avsevärt, baserat på CAPEX och förlorade intäkter under upprampningen av produktionen?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Eva SchillerPR Manager

Alfa Laval

Tel: 046 36 71 01

Mobil: 0709 33 71 01

Taggar

Alla
Alfa Laval Logo

Relaterade dokument

Relaterat innehåll: