2020-10-20 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar förnybar energiorder i USA värd 130 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av en processlinje till HollyFrontiers produktions­anläggning för förnybar diesel i USA. Ordern har ett värde av ca 130 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Food Systems i Livsmedel- och vattedivisionen. Leveranser beräknas ske under 2021.

Ordern omfattar Alfa Lavals höghastighetsseparatorer och olika typer av kompakta värmeväxlare som, tillsammans med annan utrustning, konstruktion och service, kommer att användas i en förbehandlingsprocess där de ska avlägsna orenheter från fett och olja innan det omvandlas till förnybart dieselbränsle.“Det gläder mig att kunna meddela att vi tagit en stor order inom området för förnybar energi”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen. ”Våra produkter som används inom förbehandlingsprocessen är kända för sin effektivitet och pålitliga prestanda. Denna order bekräftar vår kunds förtroende för vår utrustning.”Visste du att… för närvarande drivs investeringarna inom förnybar dieselproduktion i USA till stor del av California Low Carbon Fuel Standard för att sänka koldioxid-intensiteten hos transportbränslen?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: