2020-04-23 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar energieffektivitetsorder i Kina värd 95 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av kompakta värmeväxlare till ett raffinaderi och petrokemisk anläggning i Kina. Ordern bokades inom affärsenheterna Welded Heat Exchangers och Gasketed Plate Heat Exchangers i Energidivisionen och har ett värde av cirka 95 miljoner kronor. Leverans beräknas ske 2021.

Ordern omfattar Alfa Lavals kompakta värmeväxlare, vilka kommer att användas för att återvinna och återanvända värme i raffinaderiet och den petrokemiska anläggningen som producerar både drivmedel och petrokemiska produkter.När Kina nu långsamt återhämtar sig efter pandemin gläder det mig att kunna meddela att vi tagit denna order på våra energieffektiva värmeväxlare från en av våra kunder inom raffinaderi och petrokemi. Våra produkter och lösningar spelar en viktig roll för att upprätthålla ett fungerande samhälle genom att tillhandahålla ett grundläggande behov som till exempel energiförsörjning”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen.I Kina var Alfa Lavals kontor och anläggningar stängda en vecka extra efter det kinesiska nyåret, och öppnades sedan med tydliga säkerhetsföreskrifter för att säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet samt för att upprätthålla kontinuiteten i verksamheten.Jan Debruyn, chef för verksamheten i nordöstra Asien och Alfa Laval Kina tillägger: ”Det är väldigt uppmuntrande att vi under denna omvälvande period har kunnat ha ett så nära samarbete med vår kund att vi kunnat säkra denna order. Genom att använda digitala kommunikationskanaler kunde vi fortsätta att driva verksamheten vidare.”Visste du att… Alfa Lavals utrustning och lösningar ofta utgör avgörande komponenter i kundernas processer och är en del av den kritiska infrastrukturen inom områden som livsmedels- och läkemedelsproduktion, sanitet, VVS, elproduktion etc.?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com
För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: