2020-11-18 Finansiella nyheter

Alfa Laval lanserar marint system som minskar utsläpp av växthusgaser

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har lanserat ett nytt marint miljösystem, Alfa Laval PureCool. Systemet, kombinerat med WinGD’s iCER teknik, minskar metanutsläpp från fartygs gasmotorer vilka, om de släpps ut i atmosfären, har en högre global uppvärmningspåverkan än koldioxid. Det nya PureCool-systemet är det senaste tillskottet i Alfa Lavals omfattande portfölj av marina miljöprodukter.

Den internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization/IMO) har som mål att minska sektorns utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent fram till år 2050. Då den marina industrin strävar mot en framtid med icke-fossila bränslen förväntas flytande naturgas (LNG) bli ett viktigt bränsle under övergångsperioden till avkarbonisering.Det nya Alfa Laval PureCool-systemet, i kombination med WinGD’s iCER teknik (som kommunicerats i pressmeddelande den 25 juni, 2020), kan hantera en utsläppskälla som inte tidigare uppmärksammats, nämligen metan – eller mer specifikt, den lilla andel oförbränd metan som sipprar ut genom motorn vid förbränning av LNG. Även om LNG släpper ut mindre koldioxid än andra fossila bränslen, har metan en högre global uppvärmningspåverkan vilket gör den till ett problem. Det finns för närvarande inga regler för metanutsläpp, men problemet behöver adresseras om den marina industrin ska nå en 50-procentig minskning av marina växthusgasutsläpp till år 2050.“Eftersom LNG kommer att bli ett viktigt bränsle i övergången till en koldioxidfri framtid måste vi mildra de negativa miljökonsekvenserna av bränslet så långt det är möjligt”, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”Vårt nya Alfa Laval PureCool-system hjälper inte bara till att minska utsläppen utan möjliggör bränslebesparingar vilket gör det till en bra lösning för både våra kunder och vår miljö.”Alfa Laval PureCool är det senaste tillskottet till bolagets PureThinking-koncept som introducerades för mer än 15 år sedan. Det innehåller bland annat viktiga system som Alfa Laval PureBallast och PureSOx, vilka gör det möjligt för fartygsägare att möta marina miljöregler.Visste du att… enligt DNV GL förväntas sjöfartsindustrins bränslemix år 2050 ställa om från att vara nästan helt oljedominerad till en blandning av låg- och/eller koldioxidfritt bränsle (60 procent) och naturgas (30 procent)?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Johan Lundin

Ansvarig för Investerarrelationer

Alfa Laval

Tel: 046-36 65 10

Mobil: 0730 46 30 90Eva Schiller

PR-ansvarig

Alfa Laval

Tel: 046-36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: