2020-04-08 Finansiella nyheter

Alfa Laval lanserar innovativ och banbrytande värmeöverföringsteknik för tung industri

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – utökar sitt produktsortiment av kompakta värmeväxlare för applikationer inom tung industri. Den nya Alfa Laval Compabloc+, som klarar betydligt högre tryck, är ett mer energieffektivt alternativ till den teknik som traditionellt används inom den krävande raffinaderi- och petrokemiska industrin.

Den nya kompakta värmeväxlaren, Alfa Laval Compabloc+, som har ett innovativt och patentsökt tätningskoncept, klarar tryck upp till 60 bar, vilket är 20 bar mer än den ursprungliga marknadsledande Alfa Laval Compabloc värmeväxlaren. Compabloc+ kan därmed hantera en betydligt större andel av de extremt krävande tillämpningarna inom raffinaderier och petrokemisk industri. Compabloc+ är ett mer energieffektivt alternativ till traditionella tubvärmeväxlare och kan ersätta upp till fyra sådana för samma uppgift, vilket gör den till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ för industrin.”I dessa omvälvande tider gläder det mig att kunna meddela att vi har utökat vårt sortiment av kompakta värmeväxlare. De ger oss ett alternativ inom applikationer med stor potential som vi inte har kunnat inrikta oss på tidigare", säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”Våra kompakta värmeväxlare är mycket energieffektiva och när de installeras i krävande applikationer inom raffinaderier och petrokemisk industri bidrar de till energibesparingar och minskar dessutom industrins koldioxidutsläpp. Det är till fördel för både våra kunders lönsamhet och för vår miljö.”Enligt IEA (International Energy Agency) förväntas energieffektivitet vara den största bidragande faktorn till att Parisavtalet uppfylls. De årliga investeringarna i energieffektivitet inom byggnation, transport och industrisektorn uppgår till 240 miljarder dollar.Visste du att… Alfa Lavals kompakta värmeväxlare är upp till 50 procent mer energieffektiva än traditionella tubvärmeväxlare?Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com
För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: