2020-07-16 Finansiella nyheter

Alfa Laval hjälper världens snabbaste superdator i kampen mot COVID-19

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har fått sina nyutvecklade värmeväxlare installerade  i det avancerade kylsystemet för världens snabbaste superdator; den japanska ’Fugaku’. Tack vare sin hastighet på 415 biljarder beräkningar per sekund används datorn i forskning för botemedel mot COVID-19.

Enligt Top500-listan, sammanställd av forskare i USA och Tyskland, är den japanska superdatorn "Fugaku" vid RIKEN Center for Computational Science i Kobe den mest kraftfulla datorn i världen. Den är utvecklad av RIKEN och Fujitsu och kan utföra 415 biljarder beräkningar per sekund, vilket är 2,8 gånger fler än det IBM-system som rankas som nummer två.I början av juli meddelade ett team av forskare från Kyoto University och RIKEN att superdatorn hade använts i tio dagar för simuleringar på molekylnivå för att välja ut ett dussintals potentiella botemedel mot COVID-19. De utvalda substanserna inkluderade 12 möjliga läkemedel mot COVID-19, vilka nu genomgår kliniska prövningar.För att uppnå superdatorns hastighet och höga prestanda krävs ett mycket effektivt och stabilt kylsystem, och för detta ändamål valde kunden Alfa Lavals nyligen utvecklade värmeväxlare i T-serien.“Jag är mycket stolt över att våra kompakta värmeväxlare har bidragit till denna viktiga uppgift,” säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energidivisionen. ”I dessa utmanande tider med pandemin är det uppmuntrande att se hur innovation och teknik möjliggör snabbare lösningar till gagn för vårt samhälle.”Visste du att… Alfa Lavals plattvärmeväxlare med ny design, vilka är installerade i kylsystemet för ’Fugaku’, också används för att kyla många datacenter runt om i världen?
Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Eva Schiller


PR Manager

Alfa Laval

Tel: 046 36 71 01

Mobil: 0709 38 71 01

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: