2020-06-17 Finansiella nyheter

Alfa Laval fortsätter att stötta marinindustrin och tecknar treåriga ramavtal för sina barlastvattensystem

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring,  separering och flödeshantering – har tecknat två ramavtal, som löper över de kommande tre åren, för barlastvattenreningssystem. Avtalen innebär direkta ordrar för leverans av Alfa Laval PureBallast 3 till cirka 40 fartyg, med option på ytterligare 40 system.

Trots att sjöfartsindustrin har drabbats hårt av den pågående pandemin har Alfa Laval fortsatt att arbeta nära sina marina kunder för att säkerställa kontinuitet i deras dagliga verksamhet – och förbereda dem för framtiden.”Vi är stolta över att ha säkrat dessa order – inte minst i dessa utmanande tider”, säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen. ”De styrker även att PureBallast 3 är en marknadsledande lösning, samtidigt som vi får bekräftat att vårt fokus på kontinuitet i verksamheten har varit framgångsrikt. Vi har arbetat hårt för att fortsätta vara nära våra kunder och kan stödja dem när de behöver oss, trots de begränsningar som pandemin innebär.”Värdet av de direkta ordrarna är cirka 100 miljoner kronor, vilket inkluderar Alfa Laval PureBallast 3 system och i vissa fall även däckhus och hjälppumpar. De kommer att bokas i affärsenheten Marine Separation & Heat Transfer.Visste du att… fartyg som seglar i internationellt vatten är skyldiga att ha ett barlastvattenreningssystem ombord för att förhindra risken att invasiva arter utplånar lokala ekosystem?Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto  Advancing better™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com
För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: