2020-04-21 Finansiella nyheter

Alfa Laval förlänger löptiden på revolverande kreditfacilitet (RCF)

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering –  har ändrat bolagets revolverande kreditfacilitet (RCF) till att omfatta 900 miljoner euro och förlängt löptiden med ett år från juni 2021 till juni 2022.

Alfa Laval har ändrat bolagets revolverande kreditfacilitet (RCF) från tidigare 400 miljoner euro och 543 miljoner dollar till att nu omfatta 900 miljoner euro – och förlängt löptiden med ett år från juni 2021 till juni 2022.Detta genomfördes framgångsrikt i en gemensam syndikeringsprocess bestående av en grupp banker som Alfa Laval har affärsrelation till. SEB agerade samordnare och förenade de befintliga långivarna BNP Paribas, Danske Bank, Handelsbanken, HSBC, ING, Nordea Bank – med Standard Chartered som är ny långivare.Bolaget har därmed säkerställt att bolagets starka balansräkning understöds av en stark likviditet.


 

För mer information kontakta:

Jan Allde

Ekonomi- och finansdirektör  

Alfa Laval

Tel: +46 46 289 18 72Henrik Welch

Ansvarig Group Treasury

Alfa Laval

Tel: +46 46 289 16 39

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: