2020-04-03 Finansiella nyheter

Alfa Laval drar tillbaka sitt förslag till aktieutdelning

Som tidigare meddelats implementerar Alfa Laval ett brett kostnadsreducerings­program med målet att minska de fasta kostnaderna med 1 miljard kronor på rullande tolv månaders basis. Programmet löper planenligt och de första finansiella effekterna förväntas bli synliga i april.

En viktig del av kostnadsreduceringsprogramet är relaterad till flexibiliteten i olika arbetstidsförkortningsprogram i länder såsom Italien, Tyskland, Frankrike och nu även Sverige. I Sverige har företaget för avsikt att reducera arbetstiden med 40 procent för omkring 900 tjänstemän från den 1 maj. Förberedelser pågår även för att implementera ett liknande program för medarbetare i våra produktionsanläggningar, eftersom beläggningen i de svenska fabrikerna förväntas minska.För att ytterligare stärka företaget när det gäller de negativa kort- och medelfristiga finansiella effekterna av COVID-19 föreslår Alfa Lavals styrelse att återkalla aktieutdelningen för 2019 som en åtgärd för att bibehålla likvida medel. Tidigare förslag var en utdelning av 5,50 kronor per aktie.Alfa Laval har tidigare indikerat att efterfrågan i första kvartalet 2020 förväntas bli på ungefär samma nivå som i det fjärde kvartalet 2019. Företaget bekräftar denna vägledning från rapporten i samband med det fjärde kvartalet 2019.I ett pressmeddelande den 17 mars uttrycker Alfa Laval oro över affärsklimatet från och med andra kvartalet 2020 på grund av de negativa effekterna av pandemin COVID-19. Företaget bekräftar de negativa kortfristiga utsikterna som gavs den 17 mars. En mer detaljerad genomgång av affärsläget och Alfa Lavals slutmarknader kommer att presenteras den 23 april, i samband med rapporten för första kvartalet 2020.Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX. www.alfalaval.com


 

För mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020, kl 11:00 CET.

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: