2020-12-16 Finansiella nyheter

Alfa Laval anpassar organisationen till en marknad i strukturell förändring

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separation och flödeshantering - lanserar ett globalt omstruktureringsprogram för att hantera strukturella obalanser i delar av affären och öka takten i den digitala omställningen.Som meddelats i samband med rapporten för det tredje kvartalet kommer Alfa Laval att göra förändringar för att anpassa organisationen till en marknad i strukturell förändring. Ett riktat omstruktureringsprogram lanseras, främst inriktat på strukturella obalanser inom specifika delar av olje- och gasverksamheten samt delar av den marina verksamheten. Dessutom kommer programmet att ytterligare accelerera den kompetensförändring som krävs mot bakgrund av en allt snabbare digitalisering.Omstruktureringskostnaden förväntas uppgå till cirka 850 MSEK, varav 350 MSEK avser nedskrivningar av goodwill inom olje- och gasrelaterade verksamheter. Cirka 700 MSEK kommer att bokas under det fjärde kvartalet i år, medan den återstående delen kommer att bokas under det andra kvartalet 2021. Cirka 600 anställda i framför allt Europa och Nordamerika kommer att påverkas av programmet, varav vissa redan har lämnat företaget. Programmet kommer att generera årliga besparingar på cirka 300 MSEK, med förväntad full effekt från mitten av 2022.Ytterligare detaljer om omstruktureringsprogrammet kommer att ges i samband med rapporten för fjärde kvartalet.

 För mer information, vänligen kontakta

Johan Lundin

Head of Investor Relations

Alfa Laval


Email: johan.lundin@alfalaval.com

Tel +46 46 36 65 10


Mobile: +46 730 463 090

 Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: