2020-09-28 Finansiella nyheter

Alfa Laval AB:s valberedning inför årsstämman 2021

Följande representanter för de största aktieägarna i Alfa Laval AB har ombetts och accepterat att ingå i valberedningen inför årsstämman 2021:

Jörn Rausing - Tetra Laval

Ramsay Brufer – Alecta Pensionsförsäkring

Anders Oscarsson – AMF-Försäkring och Fonder

Jan Andersson – Swedbank Robur Fonder

Per Trygg – SEB FonderOrdinarie årsstämma för Alfa Laval AB kommer att hållas på Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, Lund, tisdagen den 27 april 2021, klockan 16.00.Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman kan vända sig till Alfa Lavals styrelseordförande Dennis Jönsson eller till någon av ägar-representanterna.Kontakt kan också ske via e-post till valberedningen@alfalaval.com.Alfa Laval AB (publ)

28 september 2020, Lund


 

Kort om Alfa LavalAlfa Laval är inriktat på områdena energi, marin, livsmedel och vatten. Bolagets världsledande expertis, produkter och service är viktiga framgångsfaktorer för ett brett spektrum av kunder i ett 100-tal länder. Genom att optimera deras processer, skapa ansvarsfull tillväxt och ligga i spetsen för teknikutvecklingen hjälper vi dem att uppnå såväl sina affärs- som hållbarhetsmål.Alfa Lavals innovativa teknologier används för att rena, förädla och återanvända material och naturresurser. De bidrar till förbättrad energieffektivitet och värmeåtervinning, effektiviserad vattenrening samt minskade utsläpp. Vår ständiga drivkraft är att bidra till en positiv utveckling för våra kunder, likaväl som för oss människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Helt i linje med vårt motto Advancing better ™.Alfa Laval har cirka 17 500 anställda och hade 2019 en omsättning på cirka 46,5 miljarder kronor. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX.www.alfalaval.comFör ytterligare information kontakta:Johan Lundin

Head of Investor Relations

Tel: +46 730 46 30 90

Email: johan.lundin@alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: