2019-06-19 Finansiella nyheter

Notera datumet - Alfa Lavals kapitalmarknadsdag hålls den 5 december

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag 2019, kommer att äga rum på Malmö Arena Hotel i Malmö, Sverige. Det officiella programmet beräknas starta cirka klockan 11:00 och avslutas cirka klockan 16:30. Mer information kommer att följa i den officiella inbjudan som skickas ut under hösten.


Gabriella Grotte
Investor Relations Manager
046-36 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com   


Beata Ardhe
Investor Relations
046-36 65 26
beata.ardhe@alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: