2019-01-28 Finansiella nyheter

Kinas ”Blu Sky Action Plan” driver efterfrågan på Alfdex-separator

Alfdex, ett 50/50 joint venture mellan Alfa Laval och Concentric, meddelar idag att de kommer att bygga ut sin tillverkningsenhet i Kina under första halvåret 2019 för att möta eftefrågan som drivs av Kinas åtgärdsplan för att förbättra luftkvalitén, även kallad ”Blue Sky Action Plan”.

Kinas plan för att förbättra luftkvalitén omfattar många utsläppskällor, där tunga lastbilar är en viktig bidragande faktor. Det så kallade ”China-6” regelverket kommer att träda i kraft i Kinas största städer den 1 juli 2019 och detta förväntas resultera i att en miljon tunga lastbilar behöver bytas ut.


Alfdex-separatorn är den mest använda lösningen för aktiv rening av vevhusgaser i lastbilsmotorer. Den lanserades 2004 och de flesta lastbilstillverkare i Nordamerika, Europa och Japan har valt att installera den. Under de senaste tolv månaderna har cirka 700 000 Alfdex-separatorer sålts. Expansionen av tillverkningsenheten i Kina innebär närmare en fördubbling av den totala kapaciteten. Alfdex har även fått sina första order i Kina, varav en är från Weichai som är Kinas största motortillverkare och som även tillverkar lastbilar.


”Utvecklingen i Kina är intressant från ett affärsperspektiv, och även mycket positivt när det gäller miljöaspekten”, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Alfa Lavals Energidivision. ”Alfdex har fått sina första order från Weichai och från några andra kunder. Dessutom ser vi ett stort generellt intresse för produkten.”


Visste du att… luftföroreningar har blivit ett stort problem i Kina och endast 84 av 338 städer uppfyllde landets standard vad gäller luftkvalitet 2016?[1]


Om Alfdex
Alfdex är världsledande inom reducering av utsläpp av vevhusgaser från dieselmotorer genom ett aktivt separationssystem. Separeringsprincipen är baserad på Alfa Lavals långa erfarenhet inom centrifugalseparering för system som skiljer olika vätskor från varandra och fasta partiklar från vätskor. Alfdex har förfinat denna specialteknologi för att skilja partiklar och droppar från gas. Tre av fyra nya tunga lastbilar i Nordamerika och Europa använder Alfdex-separatorn. Vilket innebär att mer än 4 miljoner tunga lastbilar är idag utrustade med ett Alfdex-system.


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.  


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. 


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82

[1] Källa: Chinanews.com 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: