2019-04-03 Finansiella nyheter

Alfa Laval tecknar serviceavtal för marina skrubbrar med ledande rederi

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tecknat ett serviceavtal för skrubbrar med ett ledande kinesiskt rederi. Avtalet följer en tidigare skrubberorder på 31 fartyg, som samma kund tecknade under 2018.

Den ursprungliga ordern bestod av Alfa Lavals PureSOx öppna (open-loop) och hybrid-förberedda skrubbersystem, för installation på några av världens största fartyg. Nu följde kunden upp ordern genom att även teckna ett serviceavtal för att säkra och optimera en långsiktig driftsäkerhet.


”Det gläder mig att kunna meddela att vi tecknat detta serviceavtal, som är kopplat till en tidigare skrubberorder. Vårt servicesamarbete kommer att säkerställa bästa möjliga prestanda hos skrubbersystemen," säger Sameer Kalra, chef för Marindivisionen.De kommer också att kunna dra nytta av vår uppkopplade tjänst, vilken kommer att förenkla fartygens rapportering av hur systemen uppfyller regelverket, genom automatisk generering av rapporter i ett format anpassat för överlämning till lokala myndigheter.”


Bakgrund: Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har fastställt en global gräns på 0,50% m/m (’mass by mass’) för svavel i bränsleolja som används ombord på fartyg. Denna gäller från 1 januari 2020. Fartyg kan uppfylla kraven genom att antingen använda bränsle med låg svavelhalt eller genom att använda godkända likvärdiga metoder som t.ex. rökgasreningssystem eller "skrubbersystem" vilka "rengör" rökgaserna innan de släpps ut i atmosfären.


Visste du att… överträdelse av svavelgränserna kan leda till böter på mer än 500 000 kronor?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: