2019-12-19 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar vattenreningsorder värd 65 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av dekantrar till avloppsreningsverk i Italien. Ordern har ett värde av cirka 60 miljoner kronor och är bokad inom affärsenheten Decanters i Livsmedel- och vattendivisionen. Leverans beräknas ske under 2020.

Ordern omfattar Alfa Laval dekantrar som kommer att användas för avvattning av slam vid vattenreningsanläggningarna. Ordern inkluderar även serviceavtal.”Vi har en bred portfölj av pålitliga och effektiva produkter för vattenrening. Effektiv behandling av avloppsvatten koncentrerar slammet och gör att det kan användas som gödningsmedel – och det resulterar också i en större mängd rent vatten, vilket är bra för miljön," säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.Visste du att… enligt FNs ”World Water Development Report”, behandlas i genomsnitt cirka 70 procent av kommunalt och industriellt avloppsvatten i höginkomstländerna, medan i låginkomstländerna är det bara 8 procent som renas i någon form?Om Alfa LavalAlfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering.Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda.www.alfalaval.comFör mer information kontakta:

Peter Torstensson

Informationsdirektör

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 72 31

Mobil: +46 709 33 72 31


 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: