2019-01-07 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar två pumporder värda 180 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit två order för leverans av Framo pumpsystem till en oljeproduktionsansläggning i Mellanöstern och till ett FPSO farlyg (Floating Production, Storage and Offloading) i Kina. De bokades sent i december inom affärsenheten Pumping Systems i Marindivisionen och har ett totalt värde av cirka 180 miljoner kronor. Leveranser beräknas ske 2019.

Dessa order omfattar pumpsystem som kommer att användas för att utvinna råolja lagrad i en grotta – och för oljelastning, spillolja och barlastvattenhantering.


”Det gläder mig att kunna meddela dessa stora order för våra Framo pumpsystem. Dessa pumpsystem används inom flera olika områden, samtliga med stora krav på säkerhet och tillförlitlighet där de ger optimal prestanda,” säger Peter Leifland, chef för Marindivisionen.


Visste du att… Framo pumpsystem används inom tre huvudområden: last, olje- och gasproduktion samt offshoreförsörjning och återvinning – och det finns till och med speciella pumpar för att pumpa upp råolja som är lagrade i underjordiska grottor?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda. 


www.alfalaval.com


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: