2019-07-05 Finansiella nyheter

Alfa Laval har tecknat ett avtal för leverans av PureBallast-system, värt 210 miljoner kronor

Alfa Laval - världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tecknat ett avtal värt 210 miljoner kronor för leverans av Alfa Laval PureBallast-system till en allians av turkiska rederier. Orderna kommer att bokas inom affärsenheten Marine Separation & Heat Transfer Equipment i Marindivisionen i tredje kvartalet med leveranser över en femårsperiod; från 2019 till 2024.

Intresset för att teckna avtal på Alfa Lavals PureBallast vattenreningssystem har gradvis ökat sedan början av 2018. Detta avtal undertecknades i Istanbul den 4 juli vid en ceremoni med den turkiska sammanslutningen för barlastvattenrening (Turkish Shipowners Ballast Water Treatment Group) - en sammanslutning med cirka 50 redare. Systemen kommer att installeras på ett antal mindre fartyg, följaktligen kommer systemen att vara mycket små.


”Det gläder mig att kunna meddela detta avtal för våra pålitliga PureBallast-system”, säger Sameer Kalra, chef för Marin-divisionen. ”Vi ser fram emot att arbeta med Turkish Shipowners Ballast Water Treatment Group och är stolta över att ha förtroendet från en så framstående grupp av ägare och användare.”


Alfa Laval PureBallast var den första kemikaliefria lösningen för barlastvattenrening som godkändes av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) och ett av de första system som fick typgodkännande av USAs kustbevakning för användning i alla typer av vatten; saltvatten, sötvatten och bräckt vatten. En viktig komponent i PureBallast är den förbättrade UV-reaktorn, som utvecklats gemensamt av Alfa Laval och Wallenius Water baserat på Wallenius Waters teknologi.


Visste du att… en del av den senaste teknikutvecklingen är en uppkopplingslösning (”connectivity”) som möjliggör insamling och överföring av data för att säkerställa optimal prestanda hos Alfa Lavals PureBallast-system?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem.


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2018 en omsättning på cirka 40,7 miljarder kronor och har cirka 17 200 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31


Gabriella Grotte
Ansvarig för Investor Relations
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 74 82
Mobil: +46 709 78 74 82
 

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: