2018-01-19 Finansiella nyheter

Notera datumet

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag hålls den 13 november

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag 2018, kommer att äga rum på Clarion Hotel Copenhagen Airport i Danmark. Den beräknas starta cirka klockan 10:30 och avslutas cirka klockan 16:45.


Gabriella Grotte
Investor Relations Manager
046-36 74 82
gabriella.grotte@alfalaval.com


Beata Ardhe
Investor Relations
046-36 65 26
beata.ardhe@alfalaval.com

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: