2018-12-27 Finansiella nyheter

Alfa Laval tar livsmedelsorder värd 60 miljoner kronor

Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av separationsutrustning till en livsmedelsproduktionsanläggning i USA. Ordern, som har ett värde av cirka 60 miljoner kronor, är bokad inom affärsenheten Decanters i Livsmedel- och vattendivisionen och leverans beräknas ske under 2019.

Ordern omfattar olika typer av separationsutrustning till en livsmedelsproduktionsanläggning i USA.


”Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi tagit denna stora order på vår separationsutrustning. Vår breda produktportfölj för livsmedelsindustrin är erkänd för sin pålitlighet och effektivitet – och den spelar en viktig roll för säkra och hygieniska processer”, säger Nish Patel, chef för Livsmedel- och vattendivisionen.  


Visste du att… Alfa Laval grundades 1883 och baserade sin verksamhet på den kontinuerliga separatorn speciellt anpassad för mejeriindustrin?


Om Alfa Laval
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödeshantering. 


Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol.  


Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, inom olja och gasutvinning, i verkstadssektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. 


Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och har cirka 16 400 anställda. 


www.alfalaval.com 


För mer information kontakta:
Peter Torstensson
Informationsdirektör
Alfa Laval
Tel: +46 46 36 72 31
Mobil: +46 709 33 72 31

Taggar

Alla

Relaterat innehåll: